Svensk Industrivalidering

Utbildare

Erfarenheter visar att varken företag eller skola haft tillgång till en handfast beskrivning av vilken baskompetens som erfordras för att handha automatiserade produktionsprocesser. Baskonceptet är ett kvalitetssäkrat stöd som säkerställer att det arbetsplatsförlagda lärandet möter branschens behov.

Ökad medvetenhet på branschens krav på kompetens
Innehållet i BAS-valideringarna ger en samlad beskrivning av kritiska kompetensområden, nedbrutna i konkreta läranderesultat kopplade till Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Underlagen är legitimerade av industrin då de är framtagna tillsammans med erkända referensföretag från industrins olika branscher. Underlagen kan användas i skolan som stöd och riktlinjer för vad som måste finnas med i utbildningen för att eleverna, efter utbildningen, ska ha den kompetens som motsvarar industrins krav för anställningsbarhet.

Gemensam plattform för återkoppling mellan elev, handledare och lärare
Materialet är i första hand till för dig som arbetar med arbetsplatsförlagt lärande – oavsett om du är lärare, handledare eller elev. Målet är att under det arbetsplatsförlagda lärandet kunna bocka för så många rader som möjligt i de framtagna checklistorna. Arbetet med checklistorna ger också ett bra underlag för uppföljning och efterföljande trepartssamtal med lärare, handledare och elev. Tillsammans med lärandet i skolan ges härmed en god grund för att arbeta med industrirelaterade processer.

Framtagandet
Det här materialet är framtaget av arbetsgivar-, arbetstagar- samt branschorganisationer/föreningar inom svensk tillverkningsindustri. Det är samma gruppering som också står bakom Svensk industrivalidering. Framtagandet är en del i Skolverkets satsning på att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet.

Representanter från samtliga industribranscher har definierat de kompetensområden som tillsammans utgör basen. Med utgångsläge i relevanta kompetensområden har därefter en grupp lärare spårat kompetenserna Skolverkets kurser för det industritekniska programmet och skapat checklistor där lärare, handledare och elever tillsammans kan följa lärandet på arbetsplatsen.

Lärarrummet
Registrera dig som användare och få tillgång till arbetsmaterial som underlättar vid planerande, genomförande och uppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com