Svensk Industrivalidering

Underhåll BAS

Underhåll är en allt viktigare komponent i företagens produktionsprocess. Hög tillgänglighet och nyttjandegrad samt störningsfri produktion är nyckelfaktorer för konkurrenskraftig produktion vilket underhållsarbetet ska säkerställa. Ny produktionsteknik ställer nya och högre krav på medarbetarnas underhållskompetens och utvecklingen skapar också behov av ett utökat underhållsansvar hos produktionspersonalen. Det är detta som är fokus för Underhåll BAS.

Underhåll BAS är en branschgemensam modell för validering av kompetens som är generell och grundläggande för produktionspersonal som har ett utökat underhållsansvar i sitt arbete med olika typer av produktionsutrustning.

Kompetensområden i Underhåll BAS

Underhåll BAS omfattar kompetenskrav i 16 olika områden, varav tio är gemensamma med Industriteknik BAS.

1. Hälsa, miljö och säkerhet
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att säkerställa hälsa och säkerhet kopplat till operatörsarbetet samt kunskap om de risker som finns vid arbete med maskiner, processer och automatiska system. Detta leder till kompetens att självständigt planera och på ett säkert sätt utföra arbete i daglig produktion/automatiska system.

2. IT och automation
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda datorn och dess olika system som arbetsredskap, vilken relation till och påverkan de har på varandra samt vilka säkerhetsaspekter som gäller. Detta leder till kompetens att kunna avgöra vad som är relevant information och ta ansvar för att dokumentera den i rätt system på ett säkert sätt.

3. Kvalitet
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna koppla kvalitetsbegrepp till produktivitet samt metoder för kvalitetskontroll och dess påverkan på resultatet. Detta leder till kompetens att kunna arbeta efter fastställda instruktioner, värdera resultat och ansvara för att rätt åtgärd blir utförd.

4. Matematik
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna använda matematik vid uträkningar med procent, area och volym samt tolkning av diagram. Detta leder till kompetens att kunna avgöra om svaret på en uträkning är rimligt samt att kunna använda matematik vid problemlösning.

5. Mätteknik
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna utföra mätningar på producerade produkter, bedöma vilken typ av mätinstrument som är lämpligast att använda samt upprätta mätprotokoll. Detta leder till kompetens att ansvara för att fastställda instruktioner följs, att rätt åtgärd utförs samt att identifiera sitt eget behov av lärande.

6. Produktionsteknik – ekonomi
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna se vilka faktorer som påverkar produktionsflödet och hur det är kopplat till kvalitet och kostnad. Detta leder till kompetens att kunna avgöra sin egen roll i produktionsprocessen, identifiera störningar och ansvara för att vidta åtgärder för förbättring.

7. Ritningsläsning
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna läsa en standardritning av en detalj eller ett flöde. Detta leder till kompetens att kunna använda sig av informationen i en ritning för att lösa en arbetsuppgift.

8. Språk – svenska
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kritiskt kunna granska källor samt kunskap i grundläggande svenska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

9. Språk – engelska
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för en god språkförståelse och för att kritiskt kunna granska källor samt kunskap i grundläggande engelska. Detta leder till kompetens att kunna tillgodogöra sig information i manualer och instruktioner samt att avrapportera enligt företagets praxis.

10. Underhåll
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna grundläggande underhållsbegrepp, ha förståelse för vad som är normalläge och vidta lämplig åtgärd när det uppstår avvikelser. Detta leder till kompetens att välja rätt verktyg/maskin för uppgiften och att utföra och dokumentera operatörsunderhåll.

11. Underhåll allmänt och underhållsplanering
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå underhållets betydelse och konsekvenser av bristande underhåll

12. Förebyggande underhåll
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå varför man skall arbeta med tidiga planerade insatser för att undvika störningar under drift

13. Avhjälpande underhåll
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs om hur man bör agera vid akut uppkomna problem/ haverier och kopplingen mellan krav på funktionalitet och produktivitet vid återställning

14. Underhåll automation
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna förstå grundläggande principer inom automation med system, signalöverföring och byggblocken i det totala systemet

15. Mekanik – hydraulik – pneumatik
Grundläggande kunskap och systemförståelse

16. Att arbeta säkert
Området behandlar den kunskap, förståelse och färdighet som behövs för att kunna planera och på ett säkert sätt utföra underhållsarbete i daglig produktion

Kostnadseffektiv validering
Även om det är 16 kompetensområden som ska mätas är valideringen resurseffektiv. För medarbetaren tar själva valideringsprocessen ca 4 timmar. Valideringen tar två timmar, tid tillkommer för resa, planering och efterföljande samtal.

Vägen till kompetensbevis Underhåll BAS
Den som har ett kompetensbevis från Industriteknik BAS kan komplettera med en validering med de 6 specifika områdena i Underhåll BAS. Har man ett branschspecifikt kompetensbevis kan det också räcka med en kompletterande validering för Underhåll BAS. För den som inte har validerats gentemot något kompetensbevis tidigare omfattar valideringen samtliga 16 kompetensområden.


 Informationsblad – Underhåll BAS

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com