Svensk Industrivalidering

Nytt projekt för grön omställning i norr

I juni 2023 startar genomförandefasen av ett nytt projekt som ska sätta agendan för en grönare industri. I ett samarbete mellan IUC Norr, Teknikcollege Norrbotten och Svensk industrivalidering får företag inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten hjälp med kompetensutveckling för en koldioxidneutral framtid.

I takt med att industrin behöver ställa om till en grönare framtid ställs också nya kompetenskrav. Det är bakgrunden till det nya projekt som nu lanseras i samarbete mellan IUC Norr och de nationella aktörerna som står bakom Svensk industrivalidering och Teknikcollege tillsammans med regionala aktörer. Projektet vänder sig till underleverantörer inom stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten och är finansierat av Europeiska unionen, inom ramen för Fonden för rättvis omställning.

Faktum är att kompetensförsörjning är en av stål- och metallindustrins största utmaningar för att klara den gröna omställningen. Där kan projektet fylla en viktig funktion för att företagen steg för steg ska kunna minska koldioxidutsläppen.

– Det vi förväntar oss och hoppas på är förstås ökad kompetensutveckling, men också att få strukturer på plats och hitta synergier för de strukturer som redan finns, säger Josefine Larsson, utredare inom kompetensförsörjning på IF Metall, som är en av parterna bakom Svensk industrivalidering.

Där Svensk industrivalidering har kompetenssäkring på arbetsplatsnivå som utgångspunkt har IUC Norr sin stora kunskapsbas inom industriell utveckling. Teknikcollege å sin sida fungerar som samverkansplattform och kvalitetssäkrar utbildningsleverantörer inom det offentliga systemet (framförallt gymnasial och YH-utbildning).

– Ibland går de här sakerna i varandra. Det finns potential för att hitta fler synergier, och det är något vi hoppas kunna utveckla inom projektet, säger Josefine Larsson.

För en grön omställning krävs gemensamma insatser

För arbetsmarknadens parter innebär projektet en möjlighet att utveckla den aktörsstruktur som är tänkt att stödja medlemmarna med sin kompetensförsörjning, menar Mats Andersson på Teknikföretagen.

– Behovet av någon som kan erbjuda stöd, verktyg och utbildningsutbud är stort. För att den gröna omställningen ska kunna ske krävs gemensamma insatser som involverar både företag, utbildningsanordnare, regionerna, fack, arbetsgivar- och branschorganisationer, säger han, och fortsätter:

– Många mindre och medelstora företag har idag stora utmaningar med att säkerställa den kompetens som krävs för att hänga med i teknikutvecklingen. Dessutom är dagens utbildningsmöjligheter inte alltid anpassade för redan yrkesverksamma. Detta är utmaningar som vi hoppas ett deltagande i projektet ska kunna hjälpa till att hitta lösningar på.

Kompetensutveckling en nyckelfaktor

Det blir också ett tillfälle för Svensk industrivalidering att nå ut till andra målgrupper. Tidigare har valideringar till stor del skett i södra Sverige, medan de nordligare delarna av landet ännu inte har så många testcenter. Men det är något som Svensk industrivalidering vill ändra på – och där kommer det aktuella projektet in som en katalysator.

– Jag tror att projektet kan ge bra verktyg till arbetsgivare som vill börja jobba mer strategiskt med kompetensutveckling. Det stora handlar om att stärka strukturerna. Men enskilda personer kommer naturligtvis också att utvecklas, säger Josefine Larsson.

När projektet är över ska aktörerna ha stärkt sin kompetens, ökat sin kapacitet och höjt sin ambition att samverka för utvecklingen av en hållbar regional infrastruktur med fortsatt strategisk kompetensförsörjning.

– Med detta regionala arbete som utgångspunkt hoppas vi på effekter även på nationell nivå. Att få möjlighet att först utveckla och testa på regional nivå, för att ta lärdomarna vidare för spridning och konceptualisering till andra delar av landet är projektmodellens stora fördelar. I slutändan handlar det om att företagen kunnat öka takten när det gäller energieffektivisering tack vare rätt kompetens i produktionen, säger Mats Andersson.

Projektets genomförandefas startar den 1 juni 2023 och pågår i drygt tre år. Det omfattar minst 20 underleverantörer med sammanlagt 200 anställda i metallindustrin i Västerbotten, samt minst 30 företag med sammanlagt 300 anställda i stålindustrin i Norrbotten.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com